Udržitelnost projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“

image_pdfimage_print
Udržitelnost projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

V návaznosti na předchozí období pokračoval i v letošním školním roce na naší škole projekt zaměřený na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání žáků v oblasti technické a přírodovědné. Součástí projektových aktivit bylo podporovat zájem žáků o techniku a přírodní vědy, o studium těchto oborů.

V rámci této aktivity je velmi cenné získání praktických zkušeností, zvýšení manuální zručnosti žáků na ZŠ a v neposlední řadě rozšíření učiva chemie, fyziky, pracovních činností.

Jednou z forem spolupráce naší školy s partnerem tohoto projektu ISŠ – COP Valašské Meziříčí je sdílení laboratoří, dílen a středisek praktické výuky na partnerské škole, kterého se zúčastnili žáci 8. ročníku.

Žáci byli během svých návštěv rozděleni do moderně vybavených pracoven, chemické laboratoře, dílny praktické výuky elektrotechnických a strojírenských oborů. Pro mnohé z nich to bylo první setkání se syrovou realitou a praxí daného oboru. Žáci měli možnost nejen pozorovat, ale hlavně si prakticky vyzkoušet nejen základní chemické operace a dovednosti při stanovení iontů na půdě „chemické  kuchyně“, ale také  tvarovat nebo pájet vodiče  v prostorách elektrotechnické dílny, či  rukodělně zpracovávat kov řezáním, broušením a pilováním na půdě strojařské dílny v hotové finální výrobky.

 

Mgr. Jarmila Malíková

Komentáře jsou vypnuty.