Korespondenční soutěž „Energie- budoucnost lidstva „

image_pdfimage_print
Korespondenční soutěž „Energie- budoucnost lidstva „

Jednoduchá fakta s velkým dopadem na kvalitu života budoucí generace stojí v úvodu přednášky o energetice, která proběhla v letošním školním roce na ZŠ Vyhlídka pro žáky 8. ročníku v rámci výuky fyziky a chemie. Beseda proběhla v rámci projektu Energie-budoucnost lidstva, který je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ, trvala dvě vyučovací hodiny a součástí byly také praktické ukázky, například jak přeměnit špinavou energii na čistou zelenou, nebo měření radioaktivního záření. Probíraly se nejen ryze technické věci, jako je například skladování elektřiny nebo produkce kysličníku uhličitého, ale také rizika blackoutu, výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů, právo všech lidí na energii a její vliv na životní úroveň a ekologickou stabilitu. Tématem bylo také energetika v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických souvislostech.

V návaznosti na tuto přednášku agentura Hejl Servis s.r.o. vyhlásila pro ZŠ a SŠ korespondenční soutěž „ Co víš o energetice?“. Soutěž byla určena pro žáky, kteří se této přednášky zúčastnili. Naši školu v rámci celé ČR reprezentovalo tříčlenné družstvo třídy VIII.B – Alice Kremelová, Eliška Bednářová, Sabina Váchová.

Děvčata hledala odpovědi na otázky, které se zabývaly např. obnovitelnými  zdroji, primárními zdroji energie, spotřebou el. energie, roční produkcí toxických odpadů, jadernou energii, apod.  Soutěžilo celkem 90 týmů, naše děvčata obsadila celkové 33. místo, mezi ZŠ 8. místo.

 

Mgr. Jarmila Malíková

Komentáře jsou vypnuty.