Besedy pro naše prvňáčky

Besedy pro naše prvňáčky

Vstup do základní školy je obrovskou změnou v životě dítěte a vůbec celé jeho rodiny. I letos to může potvrdit 51 prvňáčků, kteří každý den s úsměvem vstupují do budovy naší školy, kde se spolu s paní učitelkou učí všemu novému. Aby jim paní učitelky zpříjemnily adaptaci na školní prostředí, zapojují v rámci vyučování hry různého typu, ale také využily nabídku strážníka Městské policie pana Kachtíka, který ve čtvrtek 4.10 děti zaujal besedou na téma „Bezpečně do školy“. Děti se dozvěděly informace o správném pohybu po veřejných komunikacích, jak se zachovat v různých situacích, které mohou při cestě do školy a ze školy nastat. V úterý 9.10.2018 proběhla beseda s paní Michnovou na téma „První pomoc aneb Když nám, medvědům, někdo stůně“. Děti se dozvěděly o zásadách poskytování první pomoci – co dělat v případě různých úrazů, popálenin, telefonní číslo na záchrannou službu. Pomocí demonstračních plyšových medvědů si děti vyzkoušely použít obvaz, náplast, ale také nepřímou masáž srdce. Za odměnu jim byl paní Michnovou předán diplom za absolvování výuky a drobná odměna ve formě reflexního medvídka. Prvňáčkům přejeme do celého školního roku dostatek energie a hlavně opatrnosti jak na sebe, tak na své kamarády.

 

Mgr. Alena Ešlerová -  metodik prevence

Komentáře jsou vypnuty.