Exkurze žáků 9. ročníku v Dukovanech a Dalešicích

Exkurze žáků 9. ročníku v Dukovanech a Dalešicích

V pondělí 22.10.2018 se žáci 9. ročníku v rámci doplnění  výuky  fyziky a chemie zúčastnili odborné exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a na vodní dílo Dalešice, která technologicky navazuje na JE Dukovany.

První zastávkou byla nejstarší jaderná elektrárna v ČR Dukovany. V informačním centru se žáci dozvěděli za pomoci zajímavých krátkých filmů a názorných prezentací na modelech mnoho informací o chodu elektrárny, principu výroby elektřiny v jaderné elektrárně a budoucnosti jaderné energetiky.

Druhou zastávkou byla přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Ta byla postavena jako zásobárna technologické vody pro chladící věže JE Dukovany a jako přečerpávací vodní elektrárna. V rámci této exkurze se žáci podívali přímo do výrobních prostor elektrárny, která se nachází u paty sypané hráze, která má výšku 100 metrů a široká je přes 300 metrů.  Po zhlédnutí dokumentu o historii významu vodního díla Dalešice exkurze skončila.

 

Mgr. Jarmila Malíková

Komentáře jsou vypnuty.