Výsledky školního kola chemické olympiády

Výsledky školního kola chemické olympiády

V úterý 12. 2. 2019 se na naší škole konalo školní kolo chemické olympiády, do něhož se již během podzimu přihlásilo 5 žákyň z devátých ročníků: Tereza Hanáková (9.A), Nela Lipová (9.A), Stela Soušková (9.A), Alice Kremelová (9.B) a Sabina Váchová (9.B).

Zadání chemické olympiády je celostátní a jejím garantem je MŠMT a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Úkoly jsou každoročně velmi náročné a na jejich vyřešení nestačí pouze znalost učiva základní školy, žáci musí o obor projevit hlubší zájem a svědomitě samostatně pracovat.

Naše žákyně již od října vypracovávaly teoretické úkoly studijní části soutěže s názvem letošního kola: Plyny v atmosférách planet Sluneční soustavy.  V praktické části prokazovaly nejen svou zručnost, ale hlavně znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech plynů při přípravách a důkazových reakcí plynných látek. Závěrečný test soutěže pak školní kolo chemické olympiády završil.

Sečtením výsledků všech částí soutěže (max. 170 bodů) se nejúspěšnějšími řešitelkami staly tyto žákyně:

  1. Sabina Váchová (9.B)      152,5 b
  2. Tereza Hanáková (9.A)    136,75 b
  3. Stela Soušková (9.A)        114,25 b

Všem soutěžícím děkujeme za vynikající nasazení, vítězkám blahopřejeme a postupujícím  přejeme  hodně zdaru v okresním kole, které se bude konat začátkem března na sousedním gymnáziu.

 

Mgr. Jana Adámková

Vyučující chemie

Komentáře jsou vypnuty.