Úspěch v okresním kole chemické olympiády

Úspěch v okresním kole chemické olympiády

V pondělí 4.3.2019 se konalo na sousedním gymnáziu okresní kolo chemické olympiády. Tato soutěž navazuje na školní kolo skládající se ze třech částí: domácí teoretické, praktické laboratorní a vědomostního testu. S úlohami školního kola se nejlépe vypořádaly žákyně: Tereza Hanáková (9.A), Stela Soušková (9.A) a Sabina Váchová (9.B), které následně postoupily do kola okresního.

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 20 soutěžících ze sedmi základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z okresu. Tématem 55. ročníku olympiády byly “Plyny v atmosférách planet Sluneční soustavy”. Žáci museli prokázat znalosti fyzikálních a chemických vlastností plynů, porovnávali hodnoty jejich skupenských přeměn, řešili chemické a přípravné reakce plynných látek. V praktické části si vyzkoušeli vyvíjet plyny rozkladem šuměnek, “šumáků” a neznámých vzorků, porovnávali naměřené výsledky a počítali s hodnotami v chemických úlohách.

Z našich žákyň se nejlépe se dařilo Sabině Váchové, která skončila na skvělé třetí pozici a bude naši školu reprezentovat v krajském kole 21.3.2019 ve Zlíně. Tereza Hanáková se umístila na 15. místě a Stela Soušková na 20. místě soutěže.

Všem našim žákyním moc blahopřejeme a jsme rádi, že našly odvahu se této soutěže zúčastnit a prokázaly dobré znalosti z chemie.

 

Mgr. Jana Adámková

Komentáře jsou vypnuty.