Oslava Dne Země na ZŠ Vyhlídka

Oslava Dne Země na ZŠ Vyhlídka

V pátek 26.4.2019 se na naší škole konal Den Země. Akce započala hlášením ve školním rozhlasu žáků 8. ročníku, kteří nám přiblížili historii a význam tohoto dne. Poté se zhruba 250 žáků z I. stupně shromáždilo na hřišti školy, kde byli rozděleni do smíšených družstev. Družstva byla tvořena vždy po dvou zástupcích ze všech pěti ročníků. Starší žáci měli za úkol postarat se o své mladší spolužáky a vzájemně si pomáhat při plnění úkolů. Na 22 stanovištích je čekala zdravověda, poznávání rostlin a živočichů, různých materiálů pomocí hmatu, třídění odpadu do správných kontejnerů, využití pet láhví při hře Pet – pong, odhad časového intervalu rozkladu některých věcí, zábavné hledání ukrytých živočichů ve větách, přiřazování stop zvířat, ale také využití lékárničky při ošetřování různých druhů zranění, či zodpovězení otázek k integrovanému záchrannému systému. Za každou správně splněnou disciplínu dostalo družstvo indicii. Cílem bylo sesbírat všechny indicie a nalézt nadřazené slovo, po jehož odhalení byly skupiny odměněny. Děkuji tímto všem zúčastněným dětem, učitelkám I. stupně, žákům 9. ročníků a zástupcům žákovského parlamentu za pomoc při organizaci a také Nadačnímu fondu školy za finanční podporu. Počasí nám přálo, společně jsme oslavili tento významný den s úsměvem a pohodou. Přínosem byla jak vzájemná komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvoj dovedností, tak uvědomění si, jak krásnou planetu Země máme a jak můžeme i dílčími úkoly přispět k velkým změnám.

V rámci vzdělávání školní družiny se ve čtvrtek 25. dubna vypravili žáci do parku Kinských, kde pro nás Středisko volného času za spolupráce s dalšími městskými organizacemi připravilo důstojné, zábavné a poučné odpoledne oslav Dne Země. Svátek upozorňující na ničivé dopady činnosti člověka na životní prostředí.  I když se v rámci činnosti ve školní družině věnujeme ekologické výchově mladé generace, byl tenhle program pro děti velikým přínosem. Tématem VODY se nesla většina stanovišť, nicméně byla zde i témata, šetření energií, šetření vodou, téma jak být ohleduplní a předcházet odpadům, buďme tvůrci zeleně a zakládejme záhonky nebo třeba jen vysázejme truhlíky. Krásné a poučné stanoviště měla i Hvězdárna. Podívali jsme se na sluníčko dalekohledem i přes sklíčko. Některé děti na závěr, jiné hned na začátku pod vedením pracovnic Červeného kříže zkoušely první pomoc. A ukázaly své znalosti o lidském těle.

 

Mgr. Alena Ešlerová + vychovatelky ŠD

 

Komentáře jsou vypnuty.