Okresní kolo Matematické olympiády

Okresní kolo Matematické olympiády

Dne 9. dubna 2019 proběhlo na Základní škole Vsetín, Rokytnice okresní kolo 68. ročníku soutěže Matematická olympiáda, které se zúčastnilo celkem 106 žáků z celého okresu Vsetín.

Žáci řešili 3 zajímavé a náročné matematické úlohy v jednotlivých kategoriích pro 6. – 8. ročník základní školy. Každá úloha byla hodnocena celkem 6 body. Při řešení úloh nebylo dovoleno používat kalkulačky.

Naši školu reprezentovali v  kategorii 6. ročníku Adéla Hanáková, Soňa Jasná, Michael Soušek, v kategorii 7. ročníku Daniel Sváček, Jakub Vacula a v kategorii 8. ročníku Ondřej Masařík, Daniel Němec.

Úspěšnými řešiteli se stali Daniel Sváček ziskem 13 bodů (7.C), Adéla Hanáková ziskem 12 bodů (6.B) a Michael Soušek ziskem 11 bodů (6.A).

 Úspěšným řešitelům gratulujeme ke krásnému výsledku a všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Ivana Šlupinová

Komentáře jsou vypnuty.