Dětské slyšení – “Voda jako samozřejmost…”

Dětské slyšení - "Voda jako samozřejmost..."

Dnes 6. 5. 2019 proběhlo dětské slyšení v SVČ Domeček. Této akce se zúčastnili zástupci ZŠ a SŠ z Valašského Meziříčí a také zástupci města, jimiž byl starosta Robert Stržínek, místostarostka Yvona Wojaczková a Zdislava Odstrčilová, koordinátorka projektu zdravé město Alena Střítezská a odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí Jiří Srba. Letošním tématem byl nedostatek vody v krajině.

Řešilo se zadržování vody v kraji, nejlepší způsoby, jak vodu ušetřit, abychom předešli budoucím problémům s vodou pitnou. Mohli jsme se dozvědět mnoho poznatků přímo z oblasti meteorologie a klimatologie.

Zajímavé bylo diskutovat o projektu 10 miliónů stromů, který spočívá v tom, aby každá občan ČR zasadil ročně jeden strom a pomohl tím naší planetě i nám samotným. Tímto Vás vyzýváme, abyste se také zapojili.

Nesmíme opomenout informaci ohledně rozprodávání pozemku Křižanovy pily. Původní pozemek, jež byl rozdělen mezi dva sourozence, byl rozdělen na pět částí a rozprodán. Můžeme zde očekávat stavbu autobusového nádraží, Billy a také nových bytových jednotek.

Vedení města vyzývalo k šetření vodou, energií, ale také k třídění odpadu. Budoucnost závisí zkrátka na nás, na našem přístupu k životnímu prostředí, k planetě.

Členové žákovského parlamentu

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.