Požární ochrana očima dětí 2019

Požární ochrana očima dětí 2019

Stejně jako každým rokem, i tento rok Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádalo 45. ročník soutěže s názvem „Požární ochrana očima dětí 2019“.

Letošní téma znělo „V domě hoří a co teď“, soutěžilo se ve dvou kategoriích: literární práce a výtvarné práce. ZŠ Vyhlídka se do této soutěže zapojila s nadšením, žáci odevzdávali velmi kvalitní práce.

Dne 3.6.2019 v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí se uskutečnilo předávání cen v rámci okresního a krajského kola.

 ZŠ Vyhlídka získala tyto ocenění:

V kategorii výtvarných prací okresního kola se na třetím místě umístila Eva Košárková z VI.A, na druhém místě Linda Vyroubalová ze VII.A a první příčku obsadil Václav Košárek ze třídy VIII.A.

V kategorii literárních prací se žáci umístili taktéž výborně. Ve věkové kategorii L1 tedy děti prvních až pátých ročníků se na druhém místě umístila Elen Janovská ze IV.B, která obsadila druhé místo i v krajském kole. Na první místo se probojovala Eliška Bačová taktéž ze IV.B. Ve věkové kategorii L3, tedy děti osmých a devátých ročníků základních škol se na třetím místě umístila žačka Tereza Hanáková z IX.A která stejného ocenění dosáhla i v krajském kole. Druhé místo obsadila Stela Soušková taktéž z IX.A.

Všem žákům gratulujeme a přejeme spoustu dalších krásných výtvarných a literárních prací.

 

 

Mgr. Jana Adámková, Stela Soušková IX.A

Komentáře jsou vypnuty.