Klub zábavné logiky a deskových her

Klub zábavné logiky a deskových her

V rámci projektu MŠMT se žáci z 1. stupně měli možnost bezplatně přihlásit do Klubu zábavné logiky a deskových her. Tento klub má formu volnočasové aktivity, která vede k rozvoji logického, ale i strategického myšlení žáků, rozvíjí matematickou gramotnost a prohlubuje komunikaci mezi spolužáky. Účastníci poznali spoustu zajímavých deskových i karetních her, seznámili se s jejími pravidly. Cílem klubových schůzek byla taktéž podpora žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Klubové schůzky umožnily těmto žákům úspěch prožívat (např. vítězství ve hře, spolupráce, pomoc kamarádovi apod.). Zábavnou formou byli tak doceněni všichni účastníci klubu.

Pod vedením Mgr. Radky Mynaříkové se děti scházely zpravidla jedenkrát týdně v časové dotaci 90 minut.

 

Mgr. Radka Mynaříková

Komentáře jsou vypnuty.