Den s prevencí na ZŠ Vyhlídka

Den s prevencí na ZŠ Vyhlídka

V pondělí 24.6.2019 proběhl na naší škole projektový den prevence pro 9.ročníky. Těsně před opuštěním bran základní školy jsme pro naše deváťáky zorganizovali preventivní besedy a aktivity konané v jednom dni. Naši žáci během povinné školní docházky toho vyslechli a zažili spoustu, co se prevence týče. Máme za to, že tento den jim ještě před odchodem ze základní školy ucelil tuto dlouhou řadu poučných přednášek.

MUDr. Nováková z Národní sítě podpory zdraví Zlín hovořila o tématu „Sex, AIDS, vztahy,..“.  Je nutné žákům připomínat jak ochranu vlastního zdraví, tak ochranu zdraví druhých lidí.

Strážníci Městské policie – Pavel Kachtík, Tomáš Rylko a Martin Hnilica si pro žáky připravili dvě besedy. V první s názvem „Trestní odpovědnost“ se žáci dozvěděli mnohé o přestupcích, přečinech a trestních činech. Na praktických příkladech jim bylo vysvětleno, jak se může protiprávní jednání z přestupku změnit na trestný čin s plným právním dopadem. Hovořili o zákazu požívání alkoholických nápojů, neblahém dopadu kouření na naše zdraví. Připojili také ukázky alkohol testeru a drogového testu. Ve druhé části přišel na řadu „Kurz sebeobrany“. Žáci byli rozděleni na dívky a chlapce. Dívky byly poučeny jak se chovat v případě sledování či napadení mužem, jak správně nosit kabelky, jak se pohybovat za tmy při návratu domů. Žáci se dozvěděli o prevenci rizikových situací, o slovní sebeobraně, o dodržování bezpečné vzdálenosti a přiměřené obraně. Vše doprovázelo vyzkoušení si vlastní obrany vůči případným útokům pomocí základních hmatů a chvatů v modelových situacích.

Doufáme, že Den s prevencí byl pro žáky 9. ročníků přínosem a do života vkráčí s tím, že ví, jak se v různých i nepředvídatelných situacích zachovat.

Zkrátka bezpečně a s rozvahou.

Mgr. Alena Ešlerová

Školní metodik prevence

 

Komentáře jsou vypnuty.