Úspěchy žáků v matematických soutěžích

Úspěchy žáků v matematických soutěžích

V letošním školním roce žáci dosáhli výborných výsledků v matematických soutěžích. Úspěšní byli žáci 1. a 2. stupně v Matematickém klokanovi, Matematické olympiádě a Pythagoriádě.

Ve všech soutěžích se jednalo o nestandartní aplikační úlohy, matematické úlohy, které byly netradiční, plné matematických „záhad“. Ve všech úlohách žáci museli aplikovat nejen vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky, ale také přemýšlet samostatně.

Nejlepšími řešiteli byli v rámci okresu ( úspěšní řešitelé):

Viktor Lenža (IV.A) - Matematický klokan, kategorie „Klokánek„

Daniel Sváček (VII.C ) – Pythagoriáda, kategorie 7.ročník

Matematická olympiáda, kategorie 7.ročník

Michael Soušek (VI.A) - Pythagoriáda, kategorie 6.ročník

Matematická olympiáda, kategorie 6.ročník

Adéla Hanáková (VI.B) – Matematická olympiáda. kategorie 6.ročník

Určitě pochvalu zaslouží i ostatní žáci, kteří se matematických úloh nebáli: Soňa Jasná, Jakub Vacula, Ondřej Masařík, Daniel Němec, Renáta Danišová, Michal Janírek, Adéla Březovjáková, Kateřina Nováková, Matěj Klos, Adéla Stančíková, Vojtěch Tvrdý.

Všem děkuji za reprezentaci školy a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.

 

Mgr. Jarmila Malíková

Komentáře jsou vypnuty.