Plán ŽP na školní rok 2017 – 2018

Plán práce Žákovského parlamentu na školní rok 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

.