Volitelné předměty

Volitelné předměty ve školním roce 2018/2019

7. ročník

Sportovní a pohybové aktivity

Zájmová informatika

Zájmová Vv

Historický seminář

8. ročník

Sportovní a pohybové aktivity

Konverzace v Aj

9. ročník

Seminář z matematiky

Tvořivě v ČJ