Roční plán školy

Roční plán školy
1.pololetí  3. září 2018 - 31. ledna 2019
2.pololetí  1. února 2019 - 28. června 2019
Podzimní prázdniny  29. října 2018 a 30. října 2018
Vánoční prázdniny  22. prosince 2018 - 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny  1. února 2019
Jarní prázdniny  25. února - 3. března 2019
Velikonoční prázdniny  18. a 19. dubna 2019
Hlavní prázdniny  29. června - 1.září 2019
 .
Plán pedagogických a klasifikačních porad :
.
1. čtvrtletí      13. listopadu 2018
1. pololetí      24. ledna 2019
3. čtvrtletí      16. dubna 2019
2. pololetí      20. června 2019

 

Třídní schůzky :
.
Úvodní třídní schůzka 6. září 2018
1. čtvrtletí 13. listopadu 2018 (třídní schůzky)
1. pololetí 8. ledna 2019 (konzultační den)
3. čtvrtletí 16. dubna 2019 (třídní schůzky)
2. pololetí 4. června 2019 (konzultační den)

Termín zápisu do I.tříd :

viz informace Zápis do 1.tříd


Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

viz informace Výchovného poradce