Časté dotazy k zápisu

Časté dotazy k zápisu

Odpovědi na otázky, které Vás mohou  zajímat:

1) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když uvažujeme o odkladu?

Ano. O odložení povinné školní docházky nelze rozhodnout bez Vaší žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky. Také můžete využít zkušeností učitelek u zápisu, které jsou schopny Vám poradit na základě pohovoru s dítětem, zda by odklad doporučily.

 

2) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když mělo povinnou školní docházku odloženou a vloni jsme u zápisu byli?

Ano. Je nutné opětovně posoudit školní zralost dítěte a případně doplnit či opravit žádost o přijetí.

 

3) Mohu se k zápisu dostavit s dítětem mladším šesti let?

Ano. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou k jejich přijetí je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

4) Mohu se k zápisu dostavit v jiný den, než je určeno? Např. Jsme na dovolené.

Ano. Termín si můžete telefonicky dohodnout s vedením školy.

 

5) Mé dítě je dlouhodobě nemocné, musím se s ním dostavit?

Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj. Na škole si domluví další postup, aby byly splněny všechny náležitosti zápisu do 1. ročníku.

 

6) Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4  - nejpozději do 30. 4. toho roku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa.