Kritéria přijetí žáků do školní družiny

image_pdfimage_print

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Pravidla pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině přijetí dětí do školní družiny ve školním roce 2016/17:

  1. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině jsou přijímáni žáci 1.stupně do stanovené  kapacity 120 žáků.
  2. Žáci se do školní družiny zařazují k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti na základě přihlášky (zápisového lístku), a to vždy nejdéle na dobu příslušného školního roku.
  3. Žáci jsou přijímáni podle věku postupně od první třídy do vyšších ročníků, zaměstnanosti rodičů, dojíždějící žáci, zdravotního hlediska.
  4. Na místo uvolněné ve školní družině v průběhu školního roku bude přijat žák v pořadí nepřijatých žáků.

 

4.9.2017                                                                                Mgr. Daniela Miklová