Budoucí prvňáčci zdárně otevřeli školní bránu

Budoucí prvňáčci zdárně otevřeli školní bránu

V týdnu od 24. do 28. 8. 2020 probíhal na naší škole Příškolní adaptační tábor (aneb otevírání školní brány) pro žáky 1. tříd. Děti se v rámci programu blíže seznámily s prostředím školy, pedagogy a ostatními spolužáky. Toto seznámení jim jistě pomohlo odhodit strach z neznámého, a tak příchod do 1. třídy bude mnohem příjemnější! Mimo to na ně čekal také pestrý program – různé pohybové aktivity, výlet na dopravní hřiště, hry s písmenky, tvoření, aj. Děti byly během celého týdne velmi šikovné, a tak si zaslouženě v pátek odnesly památeční klíč, kterým symbolicky otevřely školní bránu! Od tohoto dne jsou skutečnými žáky naší školy a my se na ně velmi těšíme.

Za celý tým organizátorů Mgr. Veronika Vozihnojová.