„NAKRESLI RALLY“ 2020

„NAKRESLI RALLY“ 2020

Dětská výtvarná soutěž Nakresli rally je každoročně součástí doprovodného programu automobilového závodu „Valašská rally 2020“. Ve školním roce 2019/2020 bylo zadáním nejen téma „Nakresli rally“, ale také „Jinak než autem“.

Snahou organizátorů soutěže je seznámit veřejnost s výtvarnou představou dětí a mládeže o Valašské rallye a s pocity, jež rallye u nejmladší generace vyvolává. V neposlední řadě jde o fair play v motoristickém sportu. To všechno mají žáci za úkol ztvárnit klasickou či netradiční a zajímavou výtvarnou technikou.

Z celkového počtu 171 zúčastněných prací všech škol dosáhli žáci naší školy krásného umístění, obsadili téměř všechna místa, a to jak na 1. i 2. stupni, tak v kategorii kolektivní. Slavnostní vyhlášení a předání cen z rukou organizátorů i představitelů města proběhlo v rámci dne s  BESIPEM 10 .9. 2020  na náměstí v našem městě.

Nejlepšího ocenění dosáhli tito žáci:

Kategorie: ZŠ 1. stupeň  

  1. místo – Karolína Klímová 5.A
  2. místo – Dominika Křižanová 5.A

Kategorie: ZŠ 2. stupeň 

  1. místo – Adéla Březovjáková 8.A
  2. místo – Renáta Danišová 7.A
  3. místo – Eva Košárková 8.A

Kategorie : kolektivy:

  1. místo – Tomáš Mrlina 3.A, Matyáš Basel 4.A
  2. místo – Denis Kubeša 4.B., Adam Bilík 4.B
  3. místo –  Mariana Zimková 5.B

Všem žákům patří poděkování za účast a gratulace ke krásnému umístění.

 

Vyučující VV Mgr. Jana Adámková