ZAJIŠTĚNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ V ZŠ VYHLÍDKA OD 02.11.2020

ZAJIŠTĚNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ V ZŠ VYHLÍDKA OD 02.11.2020

Vykonávání nezbytné péče o děti („hlídání dětí“) ve věku od 3 do 10 let (rozhodující je rok narození dítěte – orientačně pro děti ročníků 2010 – 2017, ne mladších 3 let a ne starších 10 let)
POZOR: VĚKOVÉ ROZMEZÍ PLATÍ PŘI PŘÍPADNÉM UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL, V SOUČASNÉ CHVÍLI OPATŘENÍ PLATÍ PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
„Hlídání dětí“ je určeno jenom pro zákonné zástupce (dle usnesení Vlády ČR č. 1109 ze dne 30.10.2020), kteří jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci České pošty s.p.,

Škola určená pro hlídání dětí: ZŠ Vyhlídka, adresa: Králova 380, Valašské Meziříčí
(celý název: Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace)
Kontakt na ředitelku: Mgr. Daniela Miklová, tel: 571 614 221, 739 036 208,
e-mail: zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz

Provozní doba: 6:00 – 16:00 hodin

Péče bude poskytována pedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy. Péče bude poskytována ve 2 skupinách po max. 30 dětech.

Pokyny:
– jmenný seznam dětí předat ředitelce školy (z důvodů vedení základní evidence docházky dětí), KONTAKT: e-mail: zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz; datová schránka školy: msyj66z, a na e-mail: neradil@muvalmez.cz
– Je potřeba průběžně upřesňovat docházku dětí a informovat ředitelku školy den předem do 12 hodin, kolik dětí se bude následujícího dne hlídání zúčastňovat (z důvodu zajištění stravování).
– Děti si donesou také vlastní přezůvky, láhev na pití.
– Žádáme rodiče dětí předškolního věku, které obvykle po obědě odpočívají či spí, aby s sebou přinesli přikrývky na spaní (pokrývku, deku nebo spacák), polštářek a náhradní oblečení. Škola zajistí podložku na spaní (karimatku), ale nemá k dispozici pokrývky.

– Úplata se nehradí (ani za stravování).
– Žákům prvního stupně je zajištěno distanční vzdělávání – plní zadané úkoly z kmenové školy, je umožněná výuka online na vlastních zařízeních.
– Bližší informace podá a dotazy zodpoví ředitelka školy.
Pozn.: Ošetřovné (OČR)
Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše uvedených profesí (kteří využijí hlídání), pro které Zlínský kraj určil školu nebo školské zařízení, nemají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

Datum: 02.11.2020, Ing. Stanislava Šnajdrová, Odbor školství kultury a sportu

Formulář „Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávací zařízení v souvislosti s vyhlášeným krizovým opatřením vyhlášený m Vládou ČR dne 12.10.2020“ ke stažení ZDE.