Literární soutěž „Spěchej pomalu“

Krásného ocenění dosáhl Michal Janírek, žák třídy 8. B. V literární soutěži Spěchej pomalu pořádanou SOŠ Luhačovice získal čestné uznání, práce hodnotili známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček, o to cennější je tento úspěch.

Žáci mohli volit mezi fantasy, hororovým, či dobrodružným příběhem. V Michalově práci chlapec Tom pátrá po tajemném Magistrovi, jeho vyprávění je plné fantazie a překvapení.

Přejeme Michalovi hodně tvůrčí inspirace a blahopřejeme 

Mgr. Jana Vašková