Obnovení výuky od 25.5.2020 – I. stupeň

image_pdfimage_print
Zahájení výuky na I. stupni – 25. května 2020

Žáci jsou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 osob. Takto vytvořené skupiny jsou po dobu výuky neměnné, s dětmi přijde do styku jen omezené množství pedagogických pracovníků. Prioritu v organizaci výuky je zachování bezpečnosti a hygieny, žáci budou poučeni. Rozvrh jednotlivých skupin bude předán třídními učiteli.

Vstup do budovy školy bude umožněn v roušce bez doprovodu rodičů od 7.40 těmito vchody:

  1. Hlavní vchod – nádvoří třída I.A, I.B, II.A , II.B 1.skupina, II.B 2.skupina
  2. Vchod na školní hřištěvíceúčelové hřiště – třída III.A, III.B.,IV.A, IV.B
  3. Vchod na školní hřiště – tartanové hřiště (za pavilonem tělocvičen) -IV.C, V.A 1. skupina, V.A 2.skupina ,V.B

Mapa přístupu dětí do školy od 25.5.2020 nebo ke stažení ZDE

Výuka: 8:00 – 12:35 (dle rozvrhu, zašlou TU).

 

Vyučování bude probíhat v předem určených a dále neměnných třídách; přestávky, obědy i pobyt v družině budou uzpůsobeny tak, aby jednotlivé skupiny nepřišly do styku.

S sebou – 2 roušky, igelitový sáček, pomůcky dle rozvrhu, svačinu a pití, přezůvky.

Školní družina do 16 hodin, družina bude ve třídách, kde bude probíhat výuka, rodiče si vyzvednou děti u hlavního vchodu,  ranní družina nebude.

Vše platí pouze pro žáky předem prokazatelně přihlášené.

Vstup do budovy a následná výuka bude umožněna jen žákům, kteří v den zahájení odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, vybírá TU. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti, věřím, že organizaci vzdělávání zvládneme, nicméně v prvních dnech prosíme o shovívavost. V případě jakýchkoliv dotazů volejte na 739 036 208.

Mgr. Daniela Miklová                                                                21.5.2020