Úhrada zájmového vzdělávání ŠD

Úhrada zájmového vzdělávání ŠD

Úhrady budou prováděny dvakrát ročně, vždy se splatností k 30. 11. /za období září - prosinec/ a k 31. 5. /za období leden - červen/ příslušného roku. Měsíční platba za jedno dítě na jeden měsíc činí od 1.9.2019 250 Kč.

Platby budou poukazovány na účet číslo 2731851/0100 u Komerční banky Valašské Meziříčí. Úhradu je možné provést bezhotovostně příkazem k úhradě nebo formou hotovostního vkladu přímo na výše uvedený účet v Komerční bance Valašské Meziříčí.

Vaše dítě obdrží od vychovatelky školní družiny podklad k zaplacení.

 

 

 

 

 

.