Roční plán školy

Roční plán školy
1.pololetí 4. září 2023 – 31. ledna 2024
2.pololetí 1. února 2024 – 28. června 2024
Podzimní prázdniny 26. října 2023 a 27. října 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 19. února 2024 – 25. února 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024
Hlavní prázdniny 29. června 2024 – 1. září 2024
 .
Plán pedagogických a klasifikačních porad :
.
1. čtvrtletí 14. listopadu 2023
1. pololetí 23. ledna 2024
3. čtvrtletí 9. dubna 2024
2. pololetí 17. června 2024
Třídní schůzky :
.
Úvodní třídní schůzka 12. září 2023
1. čtvrtletí 14. listopadu 2023 (třídní schůzky)
1. pololetí 9. ledna 2024 (konzultační den)
3. čtvrtletí 9. dubna 2024 (třídní schůzky)
2. pololetí  4. června 2024 (konzultační den)

Termín zápisu do I.tříd :

viz informace Zápis do 1.tříd


Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

viz informace Výchovného poradce