Roční plán školy

Roční plán školy
1.pololetí 1. září 2021 – 31. ledna 2022
2.pololetí 1. února 2022 – 30. června 2022
Podzimní prázdniny 27. října 2021 a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 7. února 2022 – 13. února 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny 1. července 2022 – 31.srpna 2022
 .
Plán pedagogických a klasifikačních porad :
.
1. čtvrtletí 11. listopadu 2021
1. pololetí 25. ledna 2022
3. čtvrtletí 12. dubna 2022
2. pololetí 23. června 2022
Třídní schůzky :
.
Úvodní třídní schůzka 2. září 2021
1. čtvrtletí 11. listopadu 2021 (třídní schůzky)
1. pololetí 6. ledna 2022 (konzultační den)
3. čtvrtletí 12. dubna 2022 (třídní schůzky)
2. pololetí  2. června 2022 (konzultační den)

Termín zápisu do I.tříd :

viz informace Zápis do 1.tříd


Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

viz informace Výchovného poradce