Roční plán školy

Roční plán školy
1.pololetí 1. září 2022 – 31. ledna 2023
2.pololetí 1. února 2023 – 30. června 2023
Podzimní prázdniny 26. října 2022 a 27. října 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 13. února 2023 – 19. února 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
Hlavní prázdniny 1. července 2023 – 31.srpna 2023
 .
Plán pedagogických a klasifikačních porad :
.
1. čtvrtletí 15. listopadu 2022
1. pololetí 24. ledna 2023
3. čtvrtletí 13. dubna 2023
2. pololetí 22. června 2023
Třídní schůzky :
.
Úvodní třídní schůzka 6. září 2022 v 16:00
1. čtvrtletí 15. listopadu 2022 (třídní schůzky)
1. pololetí 5. ledna 2023 (konzultační den)
3. čtvrtletí 13. dubna 2023 (třídní schůzky)
2. pololetí  6. června 2023 (konzultační den)

Termín zápisu do I.tříd :

viz informace Zápis do 1.tříd


Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

viz informace Výchovného poradce