Roční plán školy

Roční plán školy
1.pololetí 1. září 2020 – 28. ledna 2021
2.pololetí 1. února 2021 – 30. června 2021
Podzimní prázdniny 29. října 2020 a 30. října 2020
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 8. března 2021 – 14. března 2021
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
Hlavní prázdniny 1. července 2021 – 31.srpna 2021
 .
Plán pedagogických a klasifikačních porad :
.
1. čtvrtletí 12. listopadu 2020
1. pololetí 21. ledna 2021
3. čtvrtletí 21. dubna 2021
2. pololetí 22. června 2021

 

Třídní schůzky :
.
Úvodní třídní schůzka 8. září 2020
1. čtvrtletí 9. listopadu 2020 (třídní schůzky)
1. pololetí 9. ledna 2021 (konzultační den)
3. čtvrtletí 21. dubna 2021 (třídní schůzky)
2. pololetí  9. června 2021 (konzultační den)

Termín zápisu do I.tříd :

viz informace Zápis do 1.tříd


Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

viz informace Výchovného poradce