Volitelné předměty

Volitelné předměty ve školním roce 2023/2024

7. ročník

Taneční a pohybová výchova

8. ročník

Taneční a pohybová výchova

Mediální výchova

9. ročník

Seminář z matematiky

Tvořivě v ČJ