Volitelné předměty

Volitelné předměty ve školním roce 2022/2023

7. ročník

Taneční a pohybová výchova

8. ročník

Sportovní hry

Zájmová výtvarná výchova

Konverzace v Anglickém jazyce

9. ročník

Seminář z matematiky

Tvořivě v ČJ