Metodik prevence

Metodik prevence

Školní metodik prevence:     Mgr. Alena Ešlerová

Konzultační hodiny:             pondělí 14:15 – 15:00 (třída 1.C, číslo 210)

Okamžitá pomoc:                při neodkladných záležitostech mě najdete v 1. patře – třída 1.C (č. 210).

O mně:

  • pracuji na ZŠ Vyhlídka od roku 2002 jako učitelka na 1. stupni
  • činnost spočívá v řešení rizikového chování žáků jak na 1., tak na 2. stupni, jeho předcházení prevencí rizikových jevů – zajišťování besed, přednášek na různá témata, konzultací se žáky, provádění dotazníkových šetření ve třídách, doporučování zařazování vhodných her na rozvoj vtahů ve třídě (či her s jiným zaměřením), vše po konzultaci s třídním učitelem
  • konzultuji s vedením školy, úzce spolupracuji s třídními učiteli a zákonnými zástupci
  • kontakty: alena.eslerova@zsvyhlidka.cz, telefon: 571 478 212

Kompletní popis práce metodika prevence najdete ZDE.

Dokumenty prevence: