Kritéria přijetí žáků do školní družiny

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Pravidla pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině přijetí dětí do školní družiny ve školním roce 2019/20:

  1. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině jsou přijímáni žáci I. stupně do stanovené kapacity 120 účastníků.
  2. Žáci se do školní družiny zařazují k pravidelné denní, nepravidelné a příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti na základě přihlášky, a to vždy nejdéle na dobu příslušného školního roku.
  3. Žáci jsou přijímání podle věku postupně od první třídy do vyšších ročníků.
  4. Na místo uvolněné ve školní družině v průběhu školního roku bude přijat žák v pořadí nepřijatých žáků.

 

 

 

  1. 9. 2019

Mgr. Daniela Miklová, ředitelka školy