O nás

O nás

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace se nachází v centru města Valašského Meziříčí, tvoří ji nově zrekonstruované budovy (výměna oken, oprava střech,..) umístěné v oploceném areálu , které tvoří upravené moderní a bezpečné zázemí – víceúčelové hřiště, hřiště pro školní družinu, fotbalové hřiště, hřiště s tartanovým povrchem, atd. Školu pro svoji dostupnost navštěvují děti ze spádové oblasti a z blízkého i vzdáleného okolí.

Koncepce školy

 

 

 

 

 

.