Úvod do ŠD

Vážení rodiče,

vítáme vaše děti v naší družině a tady je několik informací pro Vás, pro naši vzájemnou spolupráci:

Provozní doba ŠD

Ranní družina od              6.15 –  7.45h

Další provoz                      11.40 – 16.30h

Pro vstup do mimoškolního pavilonu si zakupte v kanceláři školy čip v hodnotě 60,- Kč. Po ukončení docházky a vrácení čipu, dostanete peníze zpět.

Děti obdrží družinové deníčky, které slouží pro naši vzájemnou komunikaci, info o činnosti, vaše zprávy pro vychovatelku, např. jednorázová změna odchodu dítěte z ŠD.

Pravidelně družínky kontrolujte, ať Vám neuniknou důležité informace.

 V září obdržíte Zápisní lístek odchodů dítěte z ŠD.

  • děti z družiny odchází v doprovodu osob určených v zápisním lístku. V jiném případě samo, dle vašich uvedených časů.
  • vychovatelka nesmí pustit dítě před školu, aby čekalo na doprovod, jelikož v tomhle případě není jasné, na čí straně je zodpovědnost.
  • v případě, že si dítě nevyzvednete v krátkém předstihu před ukončením provozu ŠD, sloužící vychovatelka kontaktuje zákonného zástupce.

Pobyt zákonných zástupců a doprovodu v prostorách ŠD je omezen jen na dobu nezbytně nutnou k převzetí dítěte. Z šatny ŠD  si děti  musí odnášet při odchodu i přezůvky.

Do družiny budou děti potřebovat:

-převlečení na pobyt venku /ukládáme do tašek do komody na chodbě/

Pitný režim je zajištěn v družině do vlastních láhví dětí.

Rodiče prosíme, neopomíjejte dětem dávat odpolední svačinku.

V průběhu září vybíráme částku 50,- Kč, částka zahrnuje deníček družínek, pitný režim/

Částku na pitný režim dobíráme dle potřeb v průběhu školního roku, nakupujeme pro děti ovocné sirupy a drobné odměny.

Pozn: Platba školní družiny probíhá ve dvou termínech: splatnost k 30. 11. září – prosinec

31. 5.  leden – červen

K platbě ŠD budete s předstihem vyzváni informací v deníčku. Přidělením variabilního symbolu s uvedením platebních údajů. Měsíční poplatek za ŠD činí 250,- Kč/dítě.

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí. Pokud dojde k uzavření školy z nařízení KHS nebo MZd: -ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Během činnosti ŠD se dbá na dodržení hygienických pravidel.

Úspěšný školní rok 2023/24 vašim dětem přeje kolektiv vychovatelek ŠD Vyhlídka.