Úvod do ŠD

Vážení rodiče,

vítáme vaše děti v naší družině a tady je několik informací pro Vás, pro naši vzájemnou spolupráci:

Provozní doba ŠD

Ranní družina                   6.15 –  7.45 hod.

Další provoz                      11.40 – 16.30 hod.

Děti dostanou družinové deníčky, které budou sloužit pro naši vzájemnou komunikaci, info o činnosti, vaše zprávy pro vychovatelku, např. jednorázová změna odchodu dítěte z ŠD.

Děti z družiny odchází v doprovodu osob určených v zápisním lístku. V jiném případě samo, opět dle údajů v zápisním lístku.

Vychovatelka nesmí pustit dítě před školu, aby čekalo na doprovod, jelikož v tomhle případě není jasné, na čí straně je zodpovědnost.

Pobyt zákonných zástupců a doprovodu v prostorách ŠD je omezen jen na dobu nezbytně nutnou k převzetí dítěte a se zachováním sociální distance.

Do družiny budou děti potřebovat:

  • převlečení na pobyt venku /ukládáme do tašek do komody na chodbě/, vydává při odchodu vychovatelka

Pitný režim je zajištěn v družině do vlastních láhví dětí.

Rodiče prosíme, neopomíjejte dětem dávat odpolední svačinku.

V průběhu září vybíráme částku 50,- Kč, částka zahrnuje deníček družínek, pitný režim.

Částku na pitný režim dobíráme dle potřeb v průběhu školního roku, nakupujeme pro děti ovocné sirupy bez konzervačních látek.

Pozn: Platba školní družiny probíhá ve dvou termínech:

  • splatnost k 30.11. za září – prosinec
  • splatnost k 30.5. za leden – červen

K platbě ŠD budete s předstihem vyzváni informací v deníčku. Přidělením variabilního symbolu s uvedením platebních údajů. Měsíční poplatek za ŠD činí 250,- Kč/dítě.

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí.

Pokud dojde k uzavření školy z nařízení KHS nebo MZd:

-ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Během činnosti ŠD se dbá na dodržení hygienických pravidel, dále platí nařízení MZ ČR a doporučení MŠMT.

Doporučujeme zákonným zástupcům používat pro vstup do mimoškolního pavilónu čip, který lze zakoupit v kanceláři školy.

Úspěšný školní rok vašim dětem přeje kolektiv vychovatelek ŠD Vyhlídka.

Val. Meziříčí 1. 9. 2021