Nakresli rally

Děti ze školní družiny ZŠ Vyhlídka se zúčastnily v pořadí již 9. ročníku výtvarné soutěže „Nakresli rally“. Tentokrát s podtitulem „Dopravní prostředky budoucnosti“. Snahou pořadatelů této regionální akce je seznámit veřejnost s kreativní představou dětí a mládeže s Valašskou rally. Read More …

Den učitelů na ZŠ Vyhlídka

Dne 28. 3. si připomínáme narození učitele národa a patrona českého školství Jana Ámose Komenského. Tento den oslavuje práci a poslání všech učitelů. Žáci devátých ročníků se za podpory žákovského parlamentu, metodičky prevence a třídních učitelů zhostili výuky v jednotlivých Read More …