„Kulturní dědictví“ zná své vítěze

O tom, že mladá generace není lhostejná ke kulturní historii a uctívání lidových tradic jí není cizí, jsme se moli přesvědčit během měsíce února v naší škole. Tehdy se skupina našich žáků zapojila do soutěže „Kulturní dědictví“ (pořádané Krajským parlamentem dětí a mládeže Zlínského kraje) a osobitým způsobem vyjádřila kulturní region Valašsko.

Vedle výtvarného pojetí od V. Paláta a K. Klímové z 8.A se do soutěže přihlásila i dílka řemeslná, jako dřevěnice od T. Zámrského a R. Němce z 8.B, lidová valaška od D. Dvorského ze 7.A, či keramický frgál nebo lidový věnec od V. Bílkové a A. Schusterové z 9.B.

Všichni zúčastnění byli pozváni na slavnostní vyhlášení dne 19.3.2024, které se konalo v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně. O tom, že se vytvořená dílka nelíbila jen nám, ale i porotě, svědčí krásné umístění hned na dvou příčkách v řemeslné oblasti.

Krásné 1.místo získal T. Zámrský a R. Němec za svou dřevěnici a 2.místo D. Dvorský za lidovou valašku.

Radost z úspěchu, ocenění, ale i kulturní zážitek v podobě koncertů folklorních souborů Zlínského kraje celou atmosféru dne jen podtrhl.

Všem zúčastněným patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy.