Postup při uvolňování z výuky TV

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Pokyn ředitelky školy k postupu při uvolňování z výuky tělesné výchovy

 

  1. Žák může být na základě vyjádření lékaře uvolněn z výuky tělesné výchovy částečně nebo úplně podle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
  2. Žák, uvolněný z výuky tělesné výchovy, si vyzvedne tiskopis žádosti pro uvolnění z výuky tělesné výchovy v kanceláři školy nebo si jej stáhne z webu školy. Žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka.
  3. U svého lékaře si žák požádá o vydání lékařského posudku, ve kterém bude konkretizováno období, na které je žák uvolněn a zda jde o úplné uvolnění z tělesné výchovy nebo jen částečné uvolnění. V případě částečného uvolnění musí lékař stanovit přesně činnosti, ze kterých je žák v hodině tělesné výchovy uvolněn.
  4. Žák odevzdá lékařský posudek a žádost o uvolnění v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.
  5. Ředitel vyhotoví rozhodnutí k žádosti a informuje o něm zákonného zástupce.
  6. V případě částečného uvolnění z tělesné výchovy je učitel povinen přihlížet k omezením žáka a přistupovat k jeho výuce individuálně.
  7. V případě uvolnění žák necvičí, ale je povinen být přítomen v hodině tělesné výchovy; dle možností pomáhá učiteli organizačně během výuky. V případě první nebo poslední hodiny výuky může být žák uvolněn bez náhrady podle odst. 2 § 50 zákona č. 48/2004 ve znění pozdějších předpisů..

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1.9.2015

Valašské Meziříčí, 1.9.2019

 

 

Mgr. Daniela Miklová