Valašské Velikonoce

První jarní den jsme si s dětmi z 2. oddělení ŠD zpestřili návštěvou zámku Kinských s doprovodným programem Valašské Velikonoce. Kromě povídání o hlavním významu Velikonoc, děti měly možnost vynést Morenu, uplést pomlázku, obarvit vajíčka v cibulových slupkách a následně je nazdobit roztaveným voskem. Nakonec jsme si společně užili velikonoční pomlázku i výstavu kraslic.