Výuka osobnostního rozvoje na ZŠ Vyhlídka

Letošní školní rok se na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí otevřela 1.třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, osobnostního rozvoje, logiky a matematiky Hejného metodou – vše pod křídly Světa vzdělání.

Vyučovací hodiny osobnostního rozvoje jsou zaměřeny jak na jednotlivce, tak na kolektiv. V hodinách hrajeme různé typy her, které se zaměřují na emoce a jejich zvládání, prožívání určitých situací, správné vzorce chování, ale také na vyjádření vlastního názoru a postoje. Budujeme pozitivní vzájemné vztahy ve třídě, k učiteli, ke škole.

Ve výuce využíváme příběhů z různých knih, které jsou zaměřeny právě na vztahy, emoce, duševní zdraví. Pomocí příběhů se do dětí vtiskávají žádoucí vzorce chování, děti nad příběhy přemýšlejí a také je dotvářejí, dávají jim směr.

Rodičům budoucích prvňáčků, které tento vzdělávací koncept zaujal, rádi předáme bližší informace osobně na ZŠ Vyhlídka nebo mohou využít informací na webových stránkách školy či Světa vzdělání.

                                                                                       Mgr. Alena Ešlerová

smart