Zázraky přírody na ZŠ Vyhlídka

Ve středu 13. 3. 2024 proběhlo na naší škole projektové odpoledne s názvem ,,Zázraky přírody“. Bohatý odpolední program pro děti ze školní družiny připravovali jejich starší spolužáci, kteří je i zábavně – vzdělávacím odpolednem provázeli. V prostorách naší školy bylo vytvořeno celkem 20 stanovišť, z nich každé mělo své specifické zaměření.

Stanoviště ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA umožnilo dětem nahlédnout na strukturu jednoho z nejzajímavějších orgánů lidského těla – srdce. Díky školním modelům poznali žáci jeho jednotlivé části i principy jejich fungování. Každý si mohl změřit svůj krevní tlak, ale také svou srdeční aktivitu díky školním EKG čidlům značky Vernier. Stanoviště DÝCHACÍ SOUSTAVY nabídlo žákům pohled pod mikroskop na plicní tkáně. Zpestřením tohoto stanoviště byly pracovní listy a model plic. Dozvědět se něco o optických iluzích nabízelo stanoviště OPTICKÉ KLAMY.

Stanoviště CHEMIE KOLEM NÁS umožnilo žákům nahlédnout do tajuplného světa chemie. Díky zajímavým pokusům se žáci nejen dozvěděli několik nových informací, ale především si užili spoustu zábavy! Zákonitosti přírodních jevů zkoumalo stanoviště TAJUPLNÁ FYZIKA. Stanoviště MATEMATICKÝ KRÁL nás zavedlo do světa čísel, rovnic a praktických úloh. Pomocí polytechnických pomůcek, které u žáků rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu při hledání alternativních řešení, jejich tvůrčí schopnosti, představivost a fantazii, jsme řešili zapeklité matematické úlohy. Při skupinové práci si žáci mohli také zdokonalit své sociální a komunikační dovednosti.

Na stanovišti MIKROSVĚTA nás přivítal svět malých rozměrů. Pomocí lup a mikroskopů jsme pozorovali objekty nepatrných rozměrů, které pouhým okem nevidíme. Stanoviště BROUCI A TAJEMSTVÍ HMYZU nás přeneslo do světa entomologie. Mravenci, včely, čmeláci, zlatohlávci a mnoho jiných druhů hmyzu nám odhalilo tajemství svého mikrosvěta. Na stanovišti jsme mohli vidět i sbírku skutečných hmyzích zástupců. Stanoviště BOTANIKA nám otevřelo dveře do světa zákonitostí ekologie rostlinných organizmů a jejich společenstev, odhalilo nám důležité mechanizmy rostlin a také etapy vývoje evropské přírody. Jako bonus jsme si mohli odnést botanického skřítka ze zasazeného osení. Základní techniky rybaření a zajímavosti ze světa ryb nabízelo stanoviště RYBY. V našem provizorním rybníčku jsme si mohli vyzkoušet rybolovnou techniku ,,chyť a pusť“.

Stanoviště VÍTEJTE V LESE nás přimělo zamyslet se nad tím, proč je důležité chránit tento přirozený ekosystém, který velmi dobře hospodaří s vodou. Z naší nabídky přírodnin jsme mohli vybrat ty, které slouží k přikrmování zvěře a zařadit je do našeho krmelce. Sledovat a rozpoznávat různé zvířecí stopy nabízelo stanoviště MALÝ STOPAŘ.

Schéma planety Země, vznik mraků a blesku nabízelo stanoviště PLANETA ZEMĚ. To, že oblačnost vzniká při tlakové níži jsme si mohli ověřit při pokusu ,,mraky v lahvi“.

Sbírku minerálů a hornin jsme si mohli prohlédnout na STANOVIŠTI MINERALOGIE A PETROLOGIE.

Hlavním cílem na stanovištích HRAVÁ TĚLOCVIČNA A OPIČÍ DRÁHA V MALÉ TĚLOCVIČNĚ bylo přispět k všestrannému a harmonickému rozvoji žáka z hlediska pohybových dovedností. Pro žáky zde byly připraveny překážkové dráhy či pohybové soutěže.

Posledním stanovištěm byla KREATIVNÍ DÍLNIČKA, jež měla za úkol rozvíjet fantazii, kreativitu, elementární grafickou zručnost a výtvarné technické dovednosti dětí.

Celé odpoledne probíhalo velmi dobře. Všem žákům 2. stupně, kteří se podíleli na organizaci odpoledne pro školní družinu, velmi děkujeme! Svůj důležitý úkol, kterým bylo provést své mladší spolužáky Zázraky přírody, zvládli na jedničku…

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková