Chemická olympiáda

V pondělí 5.2.2024 proběhla na naší škole praktická část a vědomostní test školního kola Chemické olympiády kategorie D. Zúčastnili se jí úspěšní řešitelé teoretické části soutěže-Hana Hromadová a Petr Polášek, oba z 9.B.

Tématem soutěže letošního roku byly „Látky v živých organismech“. V teoretické části, ale zejména ve vědomostním testu se žáci potýkali s různorodými úlohami, procvičovali orientaci v tématech a pojmech z oboru biochemie, posuzovali pravdivost chemických tvrzení, zabývali se stopovými prvky, jejich vlastnostmi a reakcemi. Praktická část byla věnována oxidačním vlastnostem vitaminu C a jeho změnám v různém prostředí.

Počet bodů získaných ve školním kole stačil oběma žákům k postupu do okresního kola, kterého se nakonec zúčastnila pouze žákyně Hana Hromadová, jelikož její spolužák onemocněl.

Okresní kolo se konalo 1.3.2024 na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a zúčastnilo se ho 19 postupujících žáků z okresu Vsetín. Téma teoretické i praktické části soutěže bylo stejné jako ve školním kole, jen o něco náročnější.  I přestože Hanka neobsadila žádné z předních míst a obsadila až 13.místo, je pěkné umístění, a zároveň výzva pro mladší žáky, získat v příštím roce vyšší příčku v náročné chemické soutěži.

Žákyni gratuluji a přeju hodně úspěchů při dalším studiu.

Mgr. Jana Adámková