Technický jarmark

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje se dlouhodobě věnuje podpoře odborného vzdělávání a síťování škol a firem. V rámci těchto aktivit připravila pro letošní školní rok Technický jarmark, jehož cílem je pomoci žákům základních škol při volbě povolání. Přibližuje žákům reálné pracovní Read More …

Školní kolo mladého chemika

Ve čtvrtek 7.10.2021 se na naší škole konalo školní kolo celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do soutěže vstupovala třicítka odvážných účastníků – žáků 9. ročníků, kteří plnili nelehké úkoly z oblasti obecné a anorganické chemie. Nejúspěšnějšími řešiteli vstupního Read More …

Pohádka „O Červené karkulce“

V pátek 24.9.2021 za žáky 1. ročníků zavítala skupina herců ze ZUŠ B-Art Valašské Meziříčí, kteří dětem zahráli loutkové divadlo. Klasický příběh „O Červené karkulce“, který všechny děti dobře znají, byl zpestřen zapojováním dětí do děje příběhu. Měly možnost vymýšlet části Read More …

Brána recykla

Během měsíce října se všechny třídy 1.stupně ZŠ Vyhlídka zúčastnily výukového programu Brána recykla, který probíhal v Ekocentru Valašské Meziříčí. Tento projekt je finančně podporován Městem Valašské Meziříčí. Pod vedením zkušené lektorky paní Dariny Husákové se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací Read More …

Přírodovědný klokan

Ve středu 13.10 proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan – kategorie Kadet. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Hlavním cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžícím byl Read More …