Rozloučení s podzimem na ZŠ Vyhlídka

V pondělí 30. 10. 2023 se 35 dětí z 1. tříd zúčastnilo krásné podzimní akce s názvem Rozloučení s podzimem. Za svitu zářivých lampionů se děti spolu s učitelkami vydaly na obchůzku městem. Rodiče zatím zůstali v teple školy a při kávě a drobném občerstvení čekali na návrat dětí. Cestou děti plnily různé úkoly. Všechna stanoviště připravili žáci 9.B ve spolupráci s třídním učitelem. První zastavení bylo u zámku Žerotínů, a to přiřazování stop k obrázkům zvířat. Dále jsme pokračovali Vodní ulicí, kde byla připravena další dvě stanoviště. Děti poznávaly zvířata dle zvuku a skládaly podzimní puzzle. Poslední stanoviště nás čekalo v parku Botanika, kde děti zodpověděly otázky týkající se podzimu a přiřazovaly listy ke stromům. Po návratu do školy děti vyplnily ve spolupráci s rodiči pracovní list s podzimní tematikou. K tomu si děti ochutnaly občerstvení od rodičů, kteří pro ně připravili dobroty jako napečené bábovky, muffiny, slané tyčinky a další. Velké díky patří zúčastněným dětem a rodičům, ale také žákům devátého ročníku, kteří se postarali o program, zajistili pomůcky a svou přítomností projevili zodpovědnost, ale také schopnost připravit zábavně-vzdělávací program pro mladší spolužáky. Všechny děti poté byly odměněny drobnou sladkostí za svou účast a splnění úkolů.

Mgr. Alena Ešlerová, Mgr. Jitka Hermanová, Bc. Adriana Kopecká, Mgr. Jakub Škulavík