Halloweenské radovánky ve školní družině

Poslední říjnové dny se to v naší škole hemžilo průběžně ve vyučování i v naší družině  nápaditými a strašidelnými dětmi v kostýmech. A to protože, svátek Halloweenu se čím dál více dostává do podvědomí i v naši zemi. Byla to právě zábava a výtvarně tvořivá činnost, která v naší družině doslova nabila tyto dny atmosférou Halloweenu. Pro děti kromě tvoření byla připravena i halloweenská stezka naší chodbou se stanovišti a plněním úkolů. V rámci pobytu v tělocvičně jsme si připravili halloweenské soutěže a sportování.

Během těchto činností se děti učily i rozdílům mezi Halloweenem a Dušičkami, což dětem pomáhá lépe chápat různé kultury a tradice.

Na závěr tohoto týdenního programu děti shlédly Halloweenskou pohádku a dostaly sladké odměny.