Bobřík informatiky

V průběhu listopadu se naše škola zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Soutěžní test obsahoval 12 úloh zaměřených na oblasti digitální gramotnost a informatické myšlení. Žáci šestého a sedmého ročníku soutěžili v kategorii Benjamín a žáci devátého ročníku se zapojili do Read More …

Národní plán obnovy

Od ledna 2022 probíhá napříč ročníky doučování žáků naší školy. Doučování je realizováno prostřednictvím Národního plánu obnovy, který zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je Read More …

Podzimní zvyky a tradice

Od začátku školního roku se postupně s dětmi seznamujeme se svátky doprovázející podzim. V září jsme si připomněli Sv. Václava a tento týden jsme věnovali Dušičkám. Ve čtvrtek 3.11. jsme se zúčastnili lektorského programu, který nabízí zámek Kinských ve Valašském Meziříčí s tematickým Read More …

Halloweenské vyučování

Původně keltský svátek Halloween, který se slaví v anglosaských zemích, se těší v poslední době velké oblibě i u nás v České republice. Jelikož tento svátek připadá na 31. říjen, neslo se v tento den vyučování na ZŠ Vyhlídka právě v tomto duchu. Kostýmy žáků, Read More …

Halloween v hodinách angličtiny

Datum 31. října patří každoročně, zejména v anglicky mluvících zemích, svátku zvanému Halloween. Toto magické datum si připomněli žáci 3., 4. i 5.ročníků v hodinách anglického jazyka. Namísto žáků třídy zaplnila strašidla, čarodějové či jiné bytosti ze záhrobí. Žáci se tak seznámili Read More …