Recyklohraní

Recyklohraní

S nástupem nového školního roku 2021/2022 opět pokračujeme v projektu Recyklohraní.

Žáci naší školy sbírají nefunkční malé elektrospotřebiče, elektromateriály a vybité baterie, které se pak odevzdávají firmě Asekol k dalšímu zpracování. Kromě elektrosběru je nedílnou součástí projektu plnění různých úkolů z této oblasti. Děti vyplňují pracovní listy, luští různé tajenky a kvízy. Za sběr i vypracovávání témat získává naše škola body, které na konci roku promění za hodnotné ceny pro nejšikovnější sběrače.

Vysloužilé elektrospotřebiče můžete odkládat u schodiště do suterénu k tělocvičnám, naproti mléčnému automatu. Lístek s názvem elektrospotřebiče, jeho hmotností, vaším jménem a třídou odevzdávejte p. učitelce Bohdaně Jirglové (třída IV.A).

.