Projekt – Rozvojový program „ Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Projekt – Rozvojový program „ Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Projekt – Rozvojový program „ Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ za rok 2018 (MŠMT – 24277/2017)

Název modulu: Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání žáků se státní příslušností jiného členského státu

Doba trvání: leden 2018 – prosinec 2018

Vyhodnocení projektu ZDE.