Obnovení výuky od 8.6.2020 – II. stupeň

Obnovení výuky od 8.6.2020 – II. stupeň

Nástup II. stupně ke skupinovému vzdělávání (konzultace)

Začátek:      8.6.2020

Zákonný zástupce vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: stažení ZDE nebo vyzvednou ve škole od 2. do  5.6.2020 v době od 7.30 – 15.00 hodin. Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Organizační zajištění:

 • Třída VI.A      čtvrtek
 • Třída VI.B      úterý
 • Třída VII.A     pondělí
 • Třída VII.B     pondělí
 • Třída VII.C     středa
 • Třída VIII.A    čtvrtek
 • Třída VIII.B    středa
 • Třída VIII.C    úterý
 • Třída IX.A      čtvrtek
 • Třída IX.B      úterý

Přesný časový rozpis vzdělávacích aktivit pro II. stupeň od 8.6.2020:

 • Pondělí – třídy VII.A, VII.B – časový rozpis ZDE
 • Úterý – třídy VI.B, VIII.C, IX.B – časový rozpis ZDE
 • Středa – třídy VII.C, VIII.B – časový rozpis ZDE
 • Čtvrtek – třídy VI.A, VIII.A, IX.A – časový rozpis ZDE
 • Pátek – třída VII.B – časový rozpis ZDE

Příchod do školy je možný od 8 hodin, vyzvedává vyučující před školou. S sebou učebnice, sešity, psací a rýsovací potřeby.

Žáci budou vstupovat do školní budovy od 8:00, bude provedena dezinfekce rukou (pod dohledem) a následně bez přezouvání (nebudou používat šatní skříňky) přejdou do tříd – informace budou u vstupu do školy, ve které budou třídě. Výuka bude probíhat po skupinách po 15 (rozdělení do skupin provede vedení školy). Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Stravování: každý si zajistí svůj pitný režim a svačinu.

Žáci budou dodržovat hygienická pravidla. Rozestup zachován 2 m od sebe ve škole i před školou.

 

Valašské Meziříčí 3.6.2020                                                Mgr. Daniela Miklová