Dopravní výchova ve školní družině a návštěva dopravního hřiště

Po dlouhé odmlce způsobené pandemií jsme s dětmi z 2. oddělení školní družiny měli možnost navštívit místní dopravní hřiště a upevnit si tak doposud nabyté znalosti z dopravní výchovy.

Návštěvě dopravního hřiště předcházela příprava z oblasti dopravní výchovy formou různorodých her a činností. Nejprve jsme si ve školní družině v podobě uvolněného rozhovoru na téma „Dopravní prostředí a já“ vysvětlili, co vše do dopravního prostředí patří. Cílem povídání bylo, si uvědomit, že již od malička je každý z nás nedílnou součástí dopravního prostředí, ať už je to miminko v autosedačce, chodec, cyklista a nebo jiní… Zaměřili jsme se na každodenní situace, se kterými se žáci dennodenně setkávají. Na základě předem připravených kartiček s dop. tématikou, žáci hledali a odůvodňovali jednotlivě kladné i záporné situace v dopravním provozu. Ve výtvarné činnosti měly děti za úkol vytvořit svou vlastní dopravní infrastrukturu, pomocí připravených jednotlivých úseků silnic, kruhových objezdů a jiných nezbytných částí dopravy. Děti s nadšením následně propojovaly v komplexní celek a vytvářely tak své vlastní části měst či vesnic. Před úplným dokončením veškerých činností spojených s dopravou také nesměla chybět nauka o dopravních značkách. Po vysvětlení a procvičení jednotlivých skupin a druhů dopravních značek si každý i tyto, pro dopravu nezbytnou součást, doplnil do svého projektu. Cílem všech těchto činností bylo děti nenásilnou a hravou formou přimět přemýšlet o jednotlivých situacích, se kterými se v dopravním prostředí setkávají a také upevnit základní znalosti.

Samotná návštěva dopravního hřiště byla pro děti velkou odměnou a pomyslnou tečkou za dopravní výchovou v tomto školním roce. Návštěvu jsme měli možnost si užít hned dvakrát. Děti byly velice šikovné v jízdě na motokárách a také svědomitě plnily roli chodců. Bez problémů poznávaly a dodržovaly dopravní značky, což také přispělo k bezpečné jízdě. Celé odpoledne jsme si krásně užili i díky slunečnému a teplému počasí.

Ing. Veronika Čepicová – vychovatelka 2. oddělení