Informace o zrušení Burzy práce a přehlídky středních škol Vsetín 2021

Vážení rodiče a žáci 9.ročníku,

s ohledem na v současné době platná mimořádná bezpečnostní opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví proti šíření onemocnění COVID-19 Vám s lítostí oznamujeme, že Úřad práce ve Vsetíně se rozhodl zrušit plánovanou akci Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín 2021 (připravovanou na termín 12.-13.10.2021 v Domě kultury Vsetín). Burzy práce jsou klasifikovány jako pracovní skupinové akce při jejíchž konání je po celou dobu nutné i v současné době dodržovat mimořádné bezpečnostní podmínky platné jak pro pořadatele, tak i pro vystavovatele a návštěvníky. Za těchto současně platných mimořádných bezpečnostních opatření nejsme jako organizátoři takovéto akce schopni organizačně zajistit a následně garantovat jejich bezpodmínečné dodržení.

Veškeré informace o akci (včetně oznámení zrušení letošního ročníku) jsou zveřejněny také na propagačním webu http://burzavsetin.cz, kde v případě zájmu, budou zaslaná propagační videa zveřejněna.

Mgr. Martina Krutílková – výchovný poradce