Kompletní výcvik Superhrdiny

Těmito slovy nás nalákala na svou návštěvu Městská knihovna ve Valašském Meziříčí. Dne 22.9. jsme se s dětmi z druhého oddělení ZŠ Vyhlídka vydali na cestu poznání Superhrdinů.

Po příchodu do Městské knihovny ve Valašském Meziříčí nás mile přivítala paní knihovnice a uvedla nás do příjemně upravených prostor dětského oddělení určeného pro výukové programy.

Na začátku programu jsme získali základní informace o Superhrdinech a jejich super vlastnostech. Knihovnice svým poutavým a příjemným vyprávěním děti zaujala a následně zapojila do různorodých činností. Nejprve jsme si společně zopakovali děje klasických českých pohádek: O Červené Karkulce, O Šípkové Růžence, O perníkové chaloupce a Sněhurce. Po následném rozdělení žáků do skupinek si vybraný jednotlivec vylosoval jednoho z hrdinů z předem připomenutých dějů pohádek a jeho super vlastnosti. Úkolem jednotlivých skupinek bylo zahrát scénku s pozměněným dějem pohádky doplněnou o vlastnosti superhrdiny. Děti si hraní „divadla“ náramně užily. Skupina žáků, jejichž scénka byla nejlepší, obdržela odměnu ve formě časopisů.

Ing. Veronika Vašíčková – vychovatelka II. oddělení