Návštěva dopravního hřiště

Dne 14. 9. jsme s dětmi ze školní družiny 2. a 4. oddělení navštívili dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Slunečné počasí nám přálo a předvídalo tak předem příjemně strávené odpoledne.

Návštěvě dopravního hřiště předcházela příprava z oblasti dopravní výchovy formou různorodých her a činnost se zaměřením na dopravní značky a také telefonních čísel složek IZS. Po příchodu na místo a rozdělení šlapacích motokár, koloběžek a kol si mohly děti vyzkoušet, jaké to je stát se „opravdovým řidičem.“ Dopravní hřiště nabízí skvělou příležitost s funkčními semafory a přechody pro chodce, jak se blíže seznámit s dopravní tématikou a rozvíjet tak u žáků dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Děti byly velice šikovné v jízdě na motokárách i kole a také svědomitě plnily roli chodců.

Návštěvy dopravního hřiště jsou u dětí velmi oblíbené, a proto se již těšíme na příště.

Ing. Veronika Vašíčková, Romana Kachtíková – vychovatelky ŠD