Květnatá louka v areálu ZŠ Vyhlídka

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Evropské unie „ Květnaté louky na Valašsku a v Kysucách.“ Projekt je realizován ve spolupráci města Valašského Meziříčí se slovenským partnerem – městem Čadca.

V České republice dlouhodobě kvůli zemědělskému zpracování půdy a nadměrnému používání dusíkatých hnojiv a pesticidů mizí z krajiny tradiční květnaté louky. Ty jsou přitom důležitou součástí krajiny a znamenají pestrost a biodiverzitu, která je pro přírodu životně důležitá. Kvůli úbytku luk mizí z naší přírody motýli, hmyz i celé luční ekosystémy, což následně narušuje přirozený potravní řetězec i pro další živočichy jako jsou ptáci, drobní savci, hlodavci, plazi a obojživelníci, kterých z naší přírody také rapidně ubývá.

Proto se žáci školní družiny též zapojili do tohoto projektu a vyseli vlastní louku v areálu naší školy. Touto iniciativou děti alespoň částečně přispěly k oživení a zachování tradiční květnaté louky.

Pevně věřím, že i naše louka vykvete nejen do krásy, ale dopřeje hmyzí populaci přirozený a rozmanitý zdroj potravy.

Kachtíková Romana – vychovatelka ŠD