Den stromů ve školní družině

Při příležitosti Dne stromů, který tento rok připadal na středu 20. října jsme se s dětmi 2. a 4. oddělení školní družiny vydali na procházku do zámeckého parku u zámku Kinských. Počasí zprvu naší procházce moc nepřálo, ale posléze se umoudřilo a my si tak mohli odpoledne příjemně prožít.

Hlavním cílem této procházky bylo dětem připomenout důležité funkce stromů, které zastávají nejen v přírodě, ale pomáhají i nám lidem. Zaměřili jsme se na jejich základní rozdělení, význam pro lidstvo i přírodu, a také jsme si povídali o různých zajímavostech např.: jakým způsobem stromy mezi sebou komunikují, stáří stromu a jiné. V zámeckém parku jsme si také prošli naučnou stezku, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života navštíveného místa.

Den stromů jsme završili již tradičně společným sázením žaludů do květináčů, které si děti následně odnesly domů a dva jsme si také ponechali ve školní družině. Povinností každého je pak se o svůj budoucí stromeček doma řádně starat. Pokud budou děti šikovné a na svoji povinnost nebudou zapomínat, vznikne jim možnost sledovat vývoj nového života přímo u sebe doma i ve školní družině. Později mohou tento stromeček zasadit na vhodné místo a touto troškou přispět ke zlepšení životního prostředí.

Ing. Veronika Vašíčková a Romana Kachtíková